Pyhtään omakoti- ja paritalojen sekä mökkien jäteastiat

Kymenlaakson Jäte aloittaa jätteenkuljetukset Pyhtään kaikilta asuinkiinteistöiltä heinäkuussa 2023.

Varsinainen tiedonkeruu pientalojen jäteastioista kuljetusten suunnittelua varten päättyi helmikuussa. Voit kuitenkin edelleen ilmoittaa jäteastian tai jätekimpan tiedot tai muuttaa aiemmin ilmoittamaasi tyhjennysväliä. Tiedonkeruuajan jälkeen tehdyt ilmoitukset otetaan huomioon kuljetusrekisterin seuraavan päivityksen yhteydessä kesällä 2023. 

Jätekimpasta voi tehdä ilmoituksen ainoastaan kimpan vetäjä, jonka tulee ilmoittaa kaikkien kimppaan kuuluvien kiinteistöjen yhteystiedot.

Yli 2* viikon tyhjennysvälit edellyttävät biojätteen kompostointia ja kompostointi-ilmoitusta Kymen jätelautakunnalle. Jos pidennettyä (yli 2 viikon*) tyhjennysväliä haetaan jätekimpalle, jokaisen kimppaan kuuluvan kiinteistön tulee kompostoida biojätteensä ja tehdä siitä kompostointi-ilmoitus Kymen jätelautakunnalle. Jos kompostointi-ilmoitus on jo tehty 20.5.2022 jälkeen, niin uutta ilmoitusta ei nyt tarvitse tehdä.

*Päivitetty 1.2.2023: Mahdollinen muutos tulossa. Kymen jätelautakunta on uudistamassa jätehuoltomääräyksiä, jotka tulevat voimaan ennen heinäkuuta. Määräysluonnoksessa esitetään, että 4 viikon tyhjennysvälin voisi saada myös ilman biojätteen kompostointia. Mikäli haluat 4 viikon tyhjennysvälin, voit sen ilmoittaa, vaikkei sinulla olisi kompostoria. Yli 4 viikon tyhjennysvälit edellyttävät edelleen kompostointia ja kompostointi-ilmoituksen tekemistä.

Huom! Ensimmäinen tyhjennys voi aikaistua tai myöhästyä toivotusta. Toivottua tyhjennysväliä aletaan toteuttaa ensimmäisestä tyhjennyskerrasta alkaen. Jäteastiat tyhjennetään ensimmäisen kerran viikkojen 27–29 aikana.

Lisätietoja Pyhtäällä alkavista jätteenkuljetuksista löydät täältä.

Täytä kaikki tähdellä (*) merkityt kohdat järjestyksessä alusta alkaen, sillä täytettävät kentät muuttuvat valintojesi mukaan.