Heinäkuun alussa Kymenlaakson Jätteen toimialueen asuinkiinteistöjen jätehuollossa muuttuu kaksi asiaa.

Koko toimialuetta ja kaikkia kuntia koskeva muutos on se, että jätehuoltomääräysten mukaan 1.7. jälkeen myös aiempaa pienemmissä taloyhtiöissä tulee olla hyötyjätteiden keräysastiat.

Kouvolaa koskee pakkausjätteiden kuljetusjärjestelmän muutos. Kouvolassa metallin, kartongin ja lasipakkausten kuljetus asuinkiinteistöiltä tapahtuu jatkossa ns. kunnan järjestämänä kuljetuksena. Kouvolassa pakkausjätteiden kuljettaminen siirtyy yksityisiltä kuljetusyrityksiltä Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi kuljetukseksi, jossa kuljetuksen hoitaa Kymenlaakson Jätteen urakoitsija.

Yhdeksässä kunnassa erilliskeräysvelvoitteet taloyhtiöille tiukentuvat

Koko toimialueella aiempaa pienemmissä taloyhtiöissä tulee heinäkuun alusta lukien olla asukkaille tarjolla pakkausjätteiden keräysastiat. Näitä jätteitä ovat muovipakkaukset, lasipakkaukset, kartonki ja metalli. Aiemmin keräysvelvoitteet koskivat vähintään 10 asunnon taloyhtiöitä, nyt raja alenee viiteen asuntoon.

Tämä pienten taloyhtiöiden velvoite koskee koko Kymenlaakson Jätteen toimialuetta riippumatta siitä, miten jätteenkuljetus on järjestetty.

Kouvolassa pakkausjätteet Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen

Toinen muutos koskee Kouvolaa. Kouvolassa kaikenkokoisten taloyhtiöiden – myös niiden isompien – pakkausjätteet siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen. Kouvolassa Kymenlaakson Jäte ja sitä ennen Kouvolan seudun kuntayhtymä ovat järjestäneet loppujätteen ja biojätteen kuljetuksia jo 1990-luvun lopulta saakka. Muovipakkausten kuljetukset Kymenlaakson Jäte aloitti viime vuonna. Nyt siirtyvät sitten loputkin pakkausjätteet, eli kartonki, metalli ja lasipakkausjätteet Kymenlaakson Jätteen järjestämään kuljetukseen.

Kriittisimpiä Kouvolassa ovat yksityiseltä Kymenlaakson Jätteelle siirtyvät astiatyhjennykset

Kouvolan asuinkiinteistöjen pakkausjäteastioiden tyhjennysten siirtyminen yksityisiltä kuljetusyrityksiltä Kymenlaakson Jätteelle on kriittinen palvelujen katkottoman jatkuvuuden näkökulmasta. Kymenlaakson Jätteellä ei ole tietoja, millaisia palveluja taloyhtiöt ovat yksityisiltä hankkineet (astian koko, tyhjennysväli, mahdolliset vuokratut astiat) ellei sitä tietoa ole isännöitsijöiltä ja taloyhtiöiltä saatu.

Jo viime vuoden marraskuussa lähetimme kirjeet ja kyselylomakkeet isännöitsijöille, ja pyysimme tietoja sekä olemassa olevista että suunnitelluista pakkausjätteiden keräysastioista ja niiden tyhjennysväleistä. Kyselyjä on jatkettu koko alkuvuoden ajan ja tarjolla on ollut myös maksutonta neuvontaa isännöitsijöille ja taloyhtiöille. Siitä huolimatta tietoja on kertynyt melko hitaasti. Olemme muistuttaneet asiasta kirjeillä, uutiskirjeillä, sähköposteilla ja kesäkuun alussa vielä tiedotteella, joka poiki myös ison lehtijutun Kouvolan Sanomiin.

Mikäli taloyhtiön hyötyjätteiden keräyksessä huomataan puutteita heinäkuussa

Mikäli kaikesta varautumisesta ja ennakkotyöstä huolimatta heinäkuussa taloyhtiössä huomataan, että joidenkin jäteastioiden tai pakkausjätteiden osalta kaikki ei ole kunnossa, kannattaa asukkaan ottaa yhteyttä isännöitsijään. Yksittäinen asukas ei voi asiaa hoitaa Kymenlaakson Jätteen kanssa, vaan siihen tarvitaan taloyhtiön isännöintiä hoitava henkilö, jolla on valtuudet asioida Kymenlaakson Jätteen kanssa taloyhtiön puolesta.

Isännöitsijä voi sitten ottaa yhteyttä meihin, ja voimme yhdessä lähteä hoitamaan asiaa kuntoon.

Meiltä on saatavissa jäteastioita (myyntiin ja vuokralle) ja me järjestämme jäteastioille tyhjennykset (järjestämme kuljetuksia vain Kouvolassa, Iitissä, Kotkassa ja Mäntyharjulla). Jäteastioiden toimitusaika on noin 2 viikkoa, toki astioiden saatavuus maahantuojalta ja palvelun ruuhkautuminen voivat pidentää toimitusaikaa. Halutessaan taloyhtiöt voivat hankkia jäteastiat myös omatoimisesti muualta. Jäteastioiden tulee olla pakkaavan jäteauton tyhjennettäväksi soveltuvia ja jätehuoltomääräysten mukaisia.

Lisää ja tarkempaa tietoa pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä löytyy verkkosivuiltamme, esimerkiksi täältä.