Kevään kelirikko vaikuttaa jätteenkuljetuksiin erityisesti yksityisteillä. Kelirikko aiheuttaa tien pinnan pehmentymistä ja heikentää näin tien kantavuutta. Yöpakkasten vähentyessä kelirikko alkaa pahentua nopeasti. Pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia.

Jos yksityistielle joudutaan asettamaan painorajoituksia, jäteautolla ei voi ajaa sitä pitkin ilman erillistä lupaa. Jäteauto voi painaa yli 20 tonnia.

Kelirikko ja painorajoitus tiellä

Asukkaiden kannattaakin ilmoittaa jätteenkuljetusten asiakaspalveluun, mikäli omalle kiinteistölle johtavan tien kunto huononee ja sille asetetaan käyttörajoituksia. Jäteastian tyhjennykset voidaan perua tai siirtää ajankohtaan, jolloin tietä voi taas käyttää. Näin vältytään turhilta lisäkustannuksilta.

Vaihtoehtoisesti jäteastian voi siirtää toiseen paikkaan niin, ettei painorajoitetulle tielle ole tarvetta ajaa. Astian paikan vaihdosta tulee ilmoittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. Myös painorajoituskauden päättyminen on ilmoitettava, jotta astiatyhjennykset voivat jatkua taas normaalisti.

Tiehoitokunta voi myös halutessaan myöntää jäteautolle poikkeusluvan ajaa painorajoitetulle tielle. Luvan voi antaa sähköisellä lomakkeella tai täyttämällä paperisen lomakkeen. Lomakkeet löytyvät täältä. Erillistä lupaa ei tarvita, mikäli tienhoitokunta asentaa painorajoituskyltin alle lisäkyltin ”ei koske jäteautoa” tai vastaavaa. Luvasta huolimatta tien kunto voi turvallisuussyistä estää jäteauton kulkemisen.