Kaakkois-Suomessa kelirikkotilanteeseen vaikuttaa lauha ja märkä alkutalvi ja tammikuussa saapuneet talviset olot. Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä vaikeampaa Kaakkois-Suomessa, ja tämä vaikuttaa jätteenkuljetuksiin erityisesti yksityisteillä.

Jos yksityistielle joudutaan asettamaan painorajoituksia, jäteautolla ei voi ajaa sitä pitkin ilman erillistä lupaa. Jäteauto voi painaa yli 20 tonnia.

Asukkaiden kannattaakin ilmoittaa jätteenkuljetusten asiakaspalveluun, mikäli omalle kiinteistölle johtavan tien kunto huononee ja sille asetetaan käyttörajoituksia. Jäteastian tyhjennykset voidaan perua tai siirtää ajankohtaan, jolloin tietä voi taas käyttää. Näin vältytään turhilta lisäkustannuksilta.

Tiehoitokunta voi myös halutessaan myöntää jäteautolle poikkeusluvan ajaa painorajoitetulle tielle. Luvan voi antaa sähköisellä lomakkeella tai täyttämällä paperisen lomakkeen. Lomakkeet löytyvät täältä. Luvasta huolimatta tien kunto voi turvallisuussyistä estää jäteauton kulkemisen.