Kevään tulo etenee ja kelirikkoaika on jälleen käsillä. Päivälämpötilojen noustessa ja yöpakkasten vähentyessä kelirikko alkaa pahentua nopeasti. Kelirikko aiheuttaa tien pinnan pehmentymistä ja heikentää näin tien kantavuutta. Pahimmin kelirikosta kärsiville sorateille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia estämään teiden rikkoutumista.

Jos yksityistielle joudutaan asettamaan painorajoituksia, jäteautolla ei voi ajaa sitä pitkin ilman erillistä lupaa. Jäteauto voi painaa jopa 30 tonnia ja lyhyen akselivälin takia paino keskittyy auton takaosaan.

Teiden painorajoitukset ja toimintaohjeet

Tyhjennysten siirto

Mikäli omalle kiinteistölle johtavan tien kunto huononee tai sille asetetaan käyttörajoituksia, kannattaa siitä ilmoittaa jätteenkuljetusten asiakaspalveluun. Jäteastian tyhjennykset voidaan perua tai siirtää ajankohtaan, jolloin tietä voi taas käyttää. Näin vältytään turhilta lisäkustannuksilta.

Jäteastian siirtäminen toiseen paikkaan

Vaihtoehtoisesti jäteastian voi kelirikkokaudella siirtää toiseen, tyhjennykseen soveltuvaan paikkaan niin, ettei painorajoitetulle tielle ole tarvetta ajaa. Muistathan, että astian sijoittamiseen tulee pyytää tarvittaessa maanomistajan lupa. Jäteastia on myös hyvä merkitä kiinteistön osoitetiedoilla, jotta jäteauton kuljettajan on helppo todeta, mille kiinteistölle tyhjennettävä astia kuuluu.

Astian paikan vaihdosta tulee ilmoittaa Kymenlaakson Jäte Oy:n asiakaspalveluun. Myös painorajoituskauden päättyminen tulee ilmoittaa, jotta astiatyhjennykset voivat jatkua taas normaalisti.

Poikkeuslupa painorajoitetulla tiellä ajamiseen

Tiehoitokunta voi myös halutessaan myöntää jäteautolle poikkeusluvan ajaa painorajoitetulle tielle. Luvan voi antaa sähköisellä lomakkeella tai täyttämällä paperisen lomakkeen. Lomakkeet löytyvät täältä. Erillistä lupaa ei tarvita, mikäli tienhoitokunta asentaa painorajoituskyltin alle lisäkyltin ”Huoltoajo sallittu” tai ”Ei koske jäteautoa” tai vastaavaa. Luvasta huolimatta tien kunto voi turvallisuussyistä estää jäteauton kulkemisen.