Lakon lisäksi viivettä kuljetuksiin tuo jäteastiatyhjennysten siirtyminen konkurssin tehneeltä kuljetusurakoitsijalta muille kuljetusyrityksille

Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa huomattavasti jäteastioiden tyhjennyksiin Kymenlaakson Jätteen toimialueella erityisesti Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä.

Kaksi Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana jätteenkuljetuksia hoitavaa yritystä kuuluu lakon piiriin.

Kotkassa kaikkien jätejakeiden jäteastioita voi jäädä tyhjentämättä lakon aikana.

Kouvolassa ja Iitissä lakko vaikuttaa biojätteiden kuljetuksiin. Lisäksi Pyhtään kunnan kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennykset jäänevät tekemättä lakon vuoksi. Tiedotamme lakon vaikutuksista jäteastioiden tyhjennyksiin tarkemmin sitä mukaa, kun saamme lisää tietoa. Uusimmat tiedot löytyvät täältä.

Lakon lisäksi viivettä Kouvolan, Iitin ja Kotkan jätteenkuljetuksiin tuo Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana toimineen yrityksen konkurssista johtuva häiriötilanne. Kuljetukset siirtyvät toisille yrityksille, mutta siirtymävaiheessa viivettä voi tulla etenkin pakkausjäteastioiden tyhjennyksiin. Lisäksi Kouvolan ja Iitin haja-ajatusalueilla noin 2000 kiinteistöllä loppujäteastian tyhjennysväli pidentyy tilapäisesti 2 viikosta 4 viikkoon. Myös muiden jäteastioiden tyhjennykset Kouvolassa ja Iitissä voivat aikaistua ja viivästyä totutusta ja niitä voidaan tehdä poikkeavina kellonaikoina (aamuvarhaisella tai iltamyöhäsellä). Kuljetusurakoitsijan vaihtuminen tuo tilapäisiä häiriöitä jäteastioiden tyhjennyksiin myös kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistöillä (esim. koulut, päiväkodit, kirjastot ja virastot) Kotkassa, Kouvolassa, Iitissä, Haminassa, Virolahdella ja Miehikkälässä.

Häiriöt jäteastioiden tyhjennyksissä koskevat seuraavia alueita ja jätejakeita:

– Kotka: asuinkiinteistöjen loppujätteet, biojätteet, paperi ja pakkausjätteet (muovi, metalli, kartonki, lasi)*; kaupungin kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet (muovi, metalli, kartonki, lasi)**.

Kouvola ja Iitti: asuinkiinteistöjen ja kuntien kiinteistöjen biojätteet sekä kellarikohteiden loppujätteet*; paperi ja pakkausjätteet (lasi, metalli) sekä haja-asutusalueen loppujätteet noin 2000 kiinteistöllä**. Myös muiden jäteastioiden tyhjennykset voivat aikaistua ja viivästyä totutusta ja niitä voidaan tehdä poikkeavina kellonaikoina.

– Pyhtää: kunnan kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet, paperi ja pakkausjätteet (lasi, metalli, kartonki, muovi)*

Hamina: kaupungin kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet, paperi ja pakkausjätteet (lasi, metalli)**

Miehikkälä: kunnan kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet, paperi ja pakkausjätteet (lasi, metalli)**

Virolahti: kunnan kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet, paperi ja pakkausjätteet (lasi, metalli)**

*Häiriöt johtuvat AKT:n lakosta

** Häiriöt johtuvat kuljetusten siirtymisestä urakoitsijan konkurssin vuoksi muille yrityksille

Häiriöiden ulkopuolelle jäävät alueet ja jätejakeet:

– Mäntyharju: asuinkiinteistöjen ja kunnan kiinteistöjen loppujätteet, biojätteet ja pakkausjätteet (muovi, metalli, kartonki, lasi), asuinkiinteistöjen sako- ja umpisäiliölietteet

– Pertunmaa: asuinkiinteistöjen loppujätteen aluekeräyspisteiden tyhjennykset

Toimintaohjeet asukkaille

Jos kiinteistön jäteastiat ovat täynnä, asukkaiden kannattaa säilyttää jätteet mahdollisuuksien mukaan kotona jätteenkuljetusten häiriötilanteen ajan. Esimerkiksi puhtaita pakkausjätteitä voi säilyttää pitkiäkin aikoja sisätiloissa.

Pakkausjätteiden osalta on hyvä huomioida, että Rinki Oy:n ekopisteiden tyhjennyksissä on häiriöitä lakon vuoksi. Rinki Oy on tiedottanut, että monia Rinki-ekopisteitä ei pystytä lakon aikana tyhjentämään, eikä siivoamaan. Jos ekopisteen astiat ovat täyttyneet, kannattaa pakkausjätteet tuoda ekopisteelle vasta lakon päätyttyä.

Kymenlaakson Jätteen ylläpitämien ekopisteiden tyhjennykset jatkuvat normaalisti.

Ekopisteiden ylläpitäjät, sijainnit ja niissä kerättävät jätelajit löydät ekopistehaustamme (ekopisteen ylläpitäjän saat näkyviin klikkaamalla listaus-painiketta).

Toimi näin jätteenkuljetusten häiriötilanteen aikana:

  1. Lajittele jätteesi mahdollisimman hyvin ja pakkaa ne tiiviisti.
  2. Jos jäteastia täyttyy ennen seuraavaa tyhjennystä, säilytä jätteitä mahdollisuuksien mukaan väliaikaisesti kotonasi tai varastossasi.
  3. Älä ylitäytä jäteastioita, äläkä jätä jätteitä taloyhtiön tai ekopisteen keräysastioiden ulkopuolelle. Kuljetusten käynnistyessä ylitäytetyt jäteastiat hidastavat entisestään tyhjennyksiä.
  4. Seuraa tiedotusta nettisivuillamme mahdollisten lisäohjeiden varalta.

Pahoittelemme aiheutuvaa haittaa ja toivomme asiakkailta kärsivällisyyttä!

Päivitämme tietoa jätteenkuljetusten häiriötilanteesta tänne.