Keltakankaan Lämpö Oy aloittaa toimintansa 1.1.2024

Kymenlaakson Jäte Oy yhtiöittää Keltakankaan jätekeskuksessa sijaitsevan lämpökeskuksensa. Uusi tytäryhtiö aloittaa toimintansa nimellä Keltakankaan Lämpö Oy 1.1.2024. Kymenlaakson Jäte Oy:n hallitus päätti tiistaina 19.12.2023 lämpöliiketoiminnan siirrosta emoyhtiöltä uudelle tytäryhtiölle. Emoyhtiö omistaa uuden tytäryhtiön 100-prosenttisesti.

Vuonna 2021 käyttöön otettu lämpökeskus tuottaa lämpöä KSS Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon asukkailta ja yrityksiltä vastaanotetusta kierrätyspuusta. Lämpöliiketoiminnan yhtiöittäminen mahdollistaa sen, että yrityksiltä pystytään jatkossa ottamaan vastaan aiempaa enemmän puumateriaalia Keltakankaan jätekeskuksessa.

Kiertotalousliiketoiminta tehostuu Hyötyvirta-alueella

Uusi lämpöyhtiö vahvistaa Keltakankaan Hyötyvirta-yritysalueen kiertotalousliiketoimintaa. Lämpöyhtiö palvelee alueen asukkaita ja eri kokoisia yrityksiä muuttamalla jäteasemilla ja Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotetut puumateriaalit paikalliseksi ja hiilineutraaliksi kaukolämmöksi.

Lämpökeskukseen on investoitu tänä vuonna lämmön tuotannon tehostamiseksi ja polttoainevalikoiman laajentamiseksi. Keskukseen on asennettu lämmön talteenottopesuri, ja vuoden 2024 alkupuolella asennetaan myös uusi päästömittausjärjestelmä ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä. Ne tehostavat lämmön talteenottoa ja mahdollistavat polttoainevalikoiman laajentamisen kierrätyspuusta purkupuuhun.

Investointien myötä lämpökeskus mahdollistaa jatkossa puumateriaalin entistä tehokkaamman paikallisen kierron. Siitä hyötyvät esimerkiksi jäteasemilla oksista ja risuista maksutta eroon pääsevät asukkaat sekä rakennus- ja purkupuulleen edullista ja pysyvää vastaanottopaikkaa tarvitsevat elinkeinonharjoittajat. Lämpöverkkoyhtiö ja kaukolämpöasiakkaat puolestaan saavat puhdasta ja paikallista kaukolämpöä, joka on tuotettu fossiilivapailla biopolttoaineilla.

Investointien myötä lämpöä voidaan tuottaa kierrätyspuun, kuten risujen ja kuormalavojen lisäksi purkupuusta, kuten ikkunanpokista ja komposiittilevyistä.

Jäteyhtiön vastaanottamille ja erottelemille puuaineksille lämpökeskus tarjoaa pitkäaikaisen nielun, kun puumateriaalit hyödynnetään paikallisessa lämmön tuotannossa. Puumateriaalit käsittelee polttoainemurskeeksi Keltakankaan jätekeskuksessa Kymenlaakson Jätteen toinen tytäryhtiö eli Ekokaari Oy.

Lämpöyhtiön operatiivinen toiminta ja laskutustiedot

Keltakankaan Lämpö Oy:n operatiivisesta toiminnasta vastaa käyttöpäällikkö Ismo Orava. Hän siirtyy emoyhtiöstä tytäryhtiön palvelukseen 1.1.2024 alkaen.

Keltakankaan Lämpö Oy:n laskutustiedot

Keltakankaan Lämpö Oy:lle osoitetut laskut pyydetään lähettämään ensisijaisesti verkkolaskuina.

Operaattori: Basware Oyj
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Verkkolaskuosoite: 003734029151

y-tunnus: 3402915-1

Paperiset laskut lähetetään yhtiön postiosoitteeseen:

Keltakankaan Lämpö  Oy
Ekokaari 50
46860 Keltakangas