Anne Sironen

Jätelaki pyrkii tehostamaan biojätteiden keräystä Suomessa. Yhtenä keinona on laajentaa biojätteiden keräysvelvollisuutta. Biojätteiden keräys laajenee vuonna 2024 koskemaan myös omakoti- ja paritaloja taajamissa, joissa on yli 10 000 asukasta. Kymenlaakson Jätteen toimialueella näitä löytyy ainakin Kouvolasta, Kotkasta ja Haminasta.

Alla olevasta kaaviosta voit tarkistaa, koskeeko muutos sinua

Miksi bio- ja pakkausjätteiden keräystä lisätään?

Jätelain muutoksella tavoitellaan jätteiden korkeampaa hyödyntämisastetta ja kierrätysprosenttia. Pakkausjätteet kierrätetään uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Jokaiseen Suomen kolkkaan ulottuvalla lajittelulla ja keräyksellä tavoitellaan säästöä myös energiankulutuksessa, kun neitseellisen materiaalin sijaan raaka-aineena käytetään kierrätettyä materiaalia.

Biojätteessä arvokasta on sen sisältämä energia ja lisäksi orgaaninen aines ja ravinteet. Biokaasulaitoksissa biojätteestä saadaan biokaasua, joka on hyvä energiatuote myös ilmasto- ja omavaraisuusnäkökulmasta. On tärkeää saada myös ravinteet kiertämään takaisin pelloille. Sitä voidaan pitää jopa osana Suomen omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Ravinteita ei kannata haaskata roskapussissa Hyötyvoimalan tuhkaan.

Uusia keinoja biojätteen keräykseen

Kymenlaakson Jäte tekee kokeiluja ja etsii edullisia biojätteen keräystapoja pientaloille ja selvittää keinoja tehostaa lajittelua taloyhtiöissä.

Pientaloille kompostointi on pitkällä tähtäimellä hyvä ratkaisu biojätteen käsittelyyn. Siinä on monia hyötyjä: kuljetuksia ei tarvita, ravinteikas humus voidaan hyödyntää omassa pihassa, ja pitkällä aikavälillä kompostointi on myös edullista. Mutta ihan kaikille kompostointikaan ei sovi eivätkä kaikki sitä halua. Silloin vaihtoehdoksi jää biojätteen kuljetus käsiteltäväksi muualla.

Koska biojätteen keräys, kuljetus ja käsittely maksavat (ainakin pitkällä aikavälillä) kompostointia enemmän, on Kymenlaakson Jätteellä meneillään ja käynnistymässä erilaisia kokeiluja, joilla etsitään edullisia ja ympäristöystävällisiä tapoja kerätä biojätettä. Vaihtoehtoja on useita. Naapurit voivat esimerkiksi perustaa biojätekimpan, tai biojäteastiaksi voi lähivuosina valita astian, jota voi tyhjentää nykyistä harvemmin.