Jätelaki siirtää asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteet koko Suomessa ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kuntien omistama Kymenlaakson Jäte aloittaa heinäkuussa bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Pyhtäällä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla. Lisäksi kuljetuksiin tulee asuinkiinteistöjen pakkausjätteitä Kotkasta, jossa Kymenlaakson Jäte kuljettaa jo nyt biojätteet ja osan pakkausjätteistä. Pyhtäällä myös loppujätteet siirtyvät heinäkuussa Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin Kymen jätelautakunnan päätöksestä.

Kuljetusten siirtymisaikataulut:

  • Pakkausjätteet 1.7. alkaen: tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin, ensimmäinen tyhjennys voi poiketa totutusta.
  • Biojätteet 19.7. alkaen – paitsi Pyhtäällä, jossa kaikki jätejakeet siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle jo 1.7. alkaen. Kaikki biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana.

Isännöitsijä, ilmoita tiedot jäteastioista!

Kuljetusten suunnittelua varten Kymenlaakson Jäte on syksystä asti kerännyt tietoja isännöitsijöiltä taloyhtiöiden jäteastioista mm. kyselykirjeillä. Tietoja on saatu monista taloyhtiöistä, mutta niitä myös puuttuu yhä. Isännöitsijöiden tulee ilmoittaa puuttuvat tiedot mahdollisimman pian!

Lomakkeet isännöitsijöille tietojen ilmoittamiseen

Eri kuljetusalueilla sijaitsevien taloyhtiöiden jäteastiatiedot ilmoitetaan eri lomakkeilla:

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

Huom! Asukkaat eivät voi ilmoittaa taloyhtiön jäteastioita Kymenlaakson Jätteelle. Jos astioita puuttuu heinäkuun jälkeen, asukkaiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan isännöitsijäänsä.

Bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoitteet

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet taajamien taloyhtiöille:

  • Biojäteastia on oltava asuinkiinteistöillä, joissa on asuntoja 3 tai enemmän. Erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kiinteistöllä.
  • Pakkausjäteastiat (muovipakkauksille, lasipakkauksille, kartongille, metallille) on oltava asuinkiinteistöillä, joissa on asuntoja 5 tai enemmän.

Jätehuoltomääräykset ovat jo vuosien ajan velvoittaneet taloyhtiöitä keräämään erikseen bio- ja pakkausjätteet. Taloyhtiöissä pitäisi siis jo olla vaaditut jäteastiat. Jos taloyhtiössä ei vielä ole kaikkia jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita, isännöitsijän kannattaa hoitaa asia nyt kuntoon.

Isännöitsijä, huolehdithan jäteastiat heinäkuuksi!

Tietojen ilmoittamisen lisäksi isännöitsijän tulee järjestää tarvittavat jäteastiat kiinteistölle ennen kuljetusten alkamista. Jos nykyiset jäteastiat ovat vuokralla yksityiseltä yritykseltä tai kuuluneet tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta. Nykyiset astiavuokrasopimukset eivät siirry Kymenlaakson Jätteelle.

Tarvittaessa taloyhtiö voi vuokrata tai ostaa jäteastioita Kymenlaakson Jätteeltä. Tämänhetkiset myynti- ja vuokrahinnat sekä palvelun muut ehdot löytyvät täältä.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25. toukokuuta pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja ja sen liitteenä olevat taksataulukot löytyvät Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta.

Näin kesän muutokset näkyvät asukkaille (klikkaa auki)
  • Osaan taloyhtiöistä tulee kesäkuussa uusia jäteastioita, kun Kymenlaakson Jäte toimittaa isännöitsijöiden tilaamia astioita jätepisteille. Uudet astiat saa ottaa käyttöön vasta heinäkuussa, kun kuljetukset käynnistyvät. Taloyhtiö voi hankkia tarvitsemansa astiat myös muualta.
  • Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle 1.7. alkaen ja biojätteiden kuljetukset 19.7. alkaen – paitsi Pyhtäällä, jossa siirtymä tapahtuu jätelautakunnan päätöksestä jo 1.7. Biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana. Pakkausjätteiden tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin.
  • Jäteastioiden tyhjennyspäivät ja -viikot muuttuvat useimmissa taloyhtiöissä. Tyhjennysvälit voivat olla alussa totuttua lyhyemmät tai pidemmät. Jos astiat täyttyvät ennen kuin jäteauto ehtii paikalle, asukkaiden kannattaa säilyttää jätteitä kotona. Kartongit on hyvä litistää, vaikka astiassa olisi tilaa.

Jätepisteen mitoitus

Ohjeita jätepisteen, jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoittamiseen sekä jäteastioiden merkitsemiseen.

Lue lisää

Lajitteluohjeet asukkaille

Esitteitä ja oppaita asukkaiden ohjeistamiseen vapaasti jaettavaksi ja tulostettavaksi.

Lue lisää