Huom. 1.7. lähtien päivitämme uusimmat tiedot heinäkuussa käynnistyvistä kuljetuksista erilliselle infosivulle: www.kymenlaaksonjate.fi/kuljetukset2023

Jätelaki siirtää asuinkiinteistöjen bio- ja pakkausjätteet koko Suomessa ns. kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Kuntien omistama Kymenlaakson Jäte aloittaa heinäkuussa 2023 bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset Haminassa, Miehikkälässä, Virolahdella, Pyhtäällä, Lapinjärvellä ja Pertunmaalla. Lisäksi kuljetuksiin tulee asuinkiinteistöjen pakkausjätteitä Kotkasta, jossa Kymenlaakson Jäte kuljettaa jo nyt biojätteet ja osan pakkausjätteistä. Pyhtäällä myös loppujätteet siirtyvät heinäkuussa Kymenlaakson Jätteen kuljetuksiin Kymen jätelautakunnan päätöksestä.

Kuljetusten siirtymisaikataulut:

  • Pakkausjätteet 1.7. alkaen: tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin, ensimmäinen tyhjennys voi poiketa totutusta.
  • Biojätteet 19.7. alkaen – paitsi Pyhtäällä, jossa kaikki jätejakeet siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle jo 1.7. alkaen. Kaikki biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana.

Isännöitsijä, ilmoita tiedot jäteastioista!

Kuljetusten suunnittelua varten Kymenlaakson Jäte on syksystä asti kerännyt tietoja isännöitsijöiltä taloyhtiöiden jäteastioista mm. kyselykirjeillä. Tietoja on saatu monista taloyhtiöistä, mutta niitä myös puuttuu yhä. Isännöitsijöiden tulee ilmoittaa puuttuvat tiedot mahdollisimman pian!

Jos taloyhtiön jäteastiat sijaitsevat lukkojen takana (esim. lukittu jätetila, portti, puomi), isännöitsijän tulee ilmoittaa myös siitä.

Lomakkeet isännöitsijöille tietojen ilmoittamiseen

Eri kuljetusalueilla sijaitsevien taloyhtiöiden jäteastiatiedot ilmoitetaan eri lomakkeilla:

Jätteenkuljetusten asiakaspalvelun yhteystiedot löytyvät täältä.

Huom! Asukkaat eivät voi ilmoittaa taloyhtiön jäteastioita Kymenlaakson Jätteelle. Jos astioita puuttuu heinäkuun jälkeen, asukkaiden kannattaa ottaa yhteyttä omaan isännöitsijäänsä.

Bio- ja pakkausjätteiden keräysvelvoitteet

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten erilliskeräysvelvoitteet taajamien taloyhtiöille:

  • Biojäteastia on oltava taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on asuntoja 3 tai enemmän. Erilliskeräyksen vaihtoehtona on biojätteen kompostointi kiinteistöllä.
  • Pakkausjäteastiat (muovipakkauksille, lasipakkauksille, kartongille, metallille) on oltava taajamien asuinkiinteistöillä, joissa on asuntoja 5 tai enemmän.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat jo vuosien ajan velvoittaneet taloyhtiöitä keräämään erikseen bio- ja pakkausjätteet. Taloyhtiöissä pitäisi siis jo olla vaaditut jäteastiat. Jos taloyhtiössä ei vielä ole kaikkia jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita, isännöitsijän kannattaa hoitaa asia nyt kuntoon.

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset koskevat tästä vuodesta alkaen myös Pertunmaata.

Lapinjärven kirkonkylän taloyhtiöille myönnetty vapautus pakkausjätteiden erilliskeräyksestä päättyy 30.6.2023, jonka jälkeen pakkausjätteille on oltavat jäteastiat kaikissa taajamassa sijaitsevissa taloyhtiöissä, joissa on 5 asuntoa tai enemmän.

Isännöitsijä, huolehdithan jäteastiat heinäkuuksi!

Tietojen ilmoittamisen lisäksi isännöitsijän tulee järjestää tarvittavat jäteastiat kiinteistölle ennen kuljetusten alkamista. Jos nykyiset jäteastiat ovat vuokralla yksityiseltä yritykseltä tai kuuluneet tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta. Nykyiset astiavuokrasopimukset eivät siirry Kymenlaakson Jätteelle.

Mikäli kiinteistölle tuodaan uusia jäteastioita, niin huomioittehan, että tyhjennykset alkavat vasta heinäkuun aikana. Olisi hyvä, että astioita ei otettaisi käyttöön liian aikaisin. Jos astiat täyttyvät ennen kuljetusten alkamista, isännöitsijöiden tulee huolehtia tyhjennysten tilaamisesta yksityisiltä kuljetusyrityksiltä siirtymäpäivämääriin asti.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti taloyhtiön kaikki jäteastiat pitää merkitä kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Kymenlaakson Jätteeltä tilatut jäteastiat ovat valmiiksi tarroitettuja. Muualta hankittujen jäteastioiden tarroittaminen kuuluu taloyhtiölle. Tarrat voi tilata maksutta sähköisestä asiointipalvelustamme (lajitteluneuvonta-lomake).

Isännöitsijöiden tulee myös huolehtia taloyhtiöiden asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita osataan käyttää ja täyttää oikein. Nettisivuiltamme voi ladata maksutta A4-kokoisia lajitteluohjeita asukkaille jaettavaksi ja taloyhtiön jätepisteelle kiinnitettäväksi.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25. toukokuuta pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja ja sen liitteenä olevat taksataulukot löytyvät Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta. Yleisimpien astiakokojen tyhjennysmaksut eri jätejakeille sekä muut palvelut ja lisävelvoitukset löydät myös hinnastostamme.

Näin kesän muutokset näkyvät asukkaille (klikkaa auki)
  • Osaan taloyhtiöistä tulee kesäkuussa uusia jäteastioita, kun Kymenlaakson Jäte toimittaa isännöitsijöiden tilaamia astioita jätepisteille. Uudet astiat saa ottaa käyttöön vasta heinäkuussa, kun kuljetukset käynnistyvät. Taloyhtiö voi hankkia tarvitsemansa astiat myös muualta.
  • Pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteelle 1.7. alkaen ja biojätteiden kuljetukset 19.7. alkaen – paitsi Pyhtäällä, jossa siirtymä tapahtuu jätelautakunnan päätöksestä jo 1.7. Biojäteastiat tyhjennetään ensimmäisten kahden viikon aikana. Pakkausjätteiden tyhjennysten alkaminen vaihtelee taloyhtiöittäin.
  • Jäteastioiden tyhjennyspäivät ja -viikot muuttuvat useimmissa taloyhtiöissä. Tyhjennysvälit voivat olla alussa totuttua lyhyemmät tai pidemmät. Jos astiat täyttyvät ennen kuin jäteauto ehtii paikalle, asukkaiden kannattaa säilyttää jätteitä kotona. Kartongit on hyvä litistää, vaikka astiassa olisi tilaa.

Jätepisteen mitoitus

Ohjeita jätepisteen, jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoittamiseen sekä jäteastioiden merkitsemiseen.

Lue lisää

Lajitteluohjeet asukkaille

Esitteitä ja oppaita asukkaiden ohjeistamiseen vapaasti jaettavaksi ja tulostettavaksi.

Lue lisää