Kymenlaakson Jäte käynnistää jätteenkuljetukset Pyhtään asuinkiinteistöiltä heinäkuussa 2023. Kaikkien asuinkiinteistöjen on liityttävä Kymenlaakson Jätteen järjestämään jätehuoltoon. Tältä sivulta löydät ohjeet jäteastiatietojen ilmoittamiseen sekä tietoa kuljetusten valmistelusta, jätehuollon järjestämistä koskevista velvoitteista ja tyhjennysmaksuista.

Huom. 1.7. lähtien päivitämme uusimmat tiedot käynnistyvistä kuljetuksista erilliselle infosivulle.

Olethan ilmoittanut jäteastiasi tiedot?

Kuljetusten suunnittelua varten olemme keränneet tietoja omakoti- ja paritaloasukkaiden sekä mökkiläisten jäteastioista ja jätekimpoista joulukuusta 2022 alkaen.

Jos et ole vielä ilmoittanut talosi tai mökkisi jäteastian tietoja, teethän ilmoituksen mahdollisimman pian.

Jätekimpasta ilmoittaminen kuuluu kimpan vetäjälle. Jos kuulut jätekimppaan, ilmoitathan kimpan vetäjälle omat ajantasaiset yhteystietosi (nimi, kiinteistön osoite, postiosoite, puhelinnumero).

Jäteastian/jätekimpan tiedot voi ilmoittaa kätevästi nettilomakkeella. Lomakkeella voi myös muuttaa aiemmin ilmoitettua tyhjennysväliä. Lisätietoja tyhjennysväleistä löydät täältä.

Lukollisia yhteiskeräyspisteitämme käyttävien saariston asukkaiden ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Huom! Ensimmäinen tyhjennys voi aikaistua tai viivästyä totutusta, koska heinäkuussa otetaan käyttöön uudet tyhjennysreitit. Toivottua tyhjennysväliä aletaan toteuttaa ensimmäisen tyhjennyskerran jälkeen. Jäteastiatiedot ilmoittaneille kotitalousasiakkaille on lähetetty 16.6.2023 kirjeet tulevista tyhjennyksistä ja tyhjennysmaksuista.

Jäteastiatiedot jatkossa oma-asiointipalvelusta

Voi tarkistaa jäteastiaasi koskevat tiedot oma-asiointipalvelustamme: oma.kymenlaaksonjate.fi.

Oma-asiointiin rekisteröitymistä varten tarvitset asiakasnumeron ja vuoden 2022 ekomaksulaskun numeron. Löydät ne joulukuussa meiltä saamastasi ekomaksulaskusta. Verkkolaskun tilanneet löytävät laskun liitteineen omasta verkkopankistaan. Jos laskua ei enää ole tallessa, saat asiakasnumeron ja laskun numeron ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme. Kuljetusten ja niiden laskutuksen käynnistyttyä voit käyttää rekisteröitymisessä myös tyhjennyslaskusta löytyvää asiakasnumeroa ja laskun numeroa.

Huolehdithan heinäkuuksi jäteastian!

Kymenlaakson Jätteen kuljetuspalveluun ei sisälly jäteastioita. Järjestäthän siis itse jäteastian kiinteistöllesi 1.7. mennessä. Jos nykyinen jäteastia on vuokralla yksityiseltä yritykseltä tai kuulunut tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta.

Jäteastioita ja niiden sijoittamista koskevat velvoitteet

Tutustuthan Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten velvoitteisiin, jotka koskevat asuinkiinteistöjen jäteastioita ja niiden sijoittamista. Kokosimme oheen niistä keskeisimmät. Saat osiot auki violettia palkkia klikkaamalla.

Jäteastiat ja tyhjennysvälit

Jäteastiatyypit:

Jäteastioiden tulee olla käsin siirrettäviä, kannellisia, tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja 140–700 litran jäteastioita, jotka soveltuvat koneelliseen kuormaukseen ja pesuun ja jotka ovat voimassa olevien standardien mukaisia; jätesäkkitelineitä ei saa käyttää.

Jäteastioiden merkitseminen:

Jäteastia, joka ei sijaitse kiinteistön välittömässä läheisyydessä tai joka sijaitsee ryhmässä muiden kiinteistöjen jäteastioiden kanssa, on merkittävä yksilöidysti esimerkiksi kiinteistön numeroa tai kirjainta vastaavalla merkinnällä.

Jäteastioiden täyttäminen:

Loppujätteet tulee roskaantumisen tai jäteastian likaantumisen välttämiseksi pakata ennen niiden sijoittamista loppujäteastiaan. Hienojakoinen ja pölyävä jäte on pakattava tiiviisti ennen sijoittamista jäteastiaan. Loppujäteastiaan ei saa laittaa irtojätettä, mikäli se haittaa jätteen kuormausta tai jatkokäsittelyä.

Jäteastiaan saa laittaa jätettä korkeintaan 60 kg.

Kiinteistön jäteastioihin ei saa laittaa:

1) palo- tai räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä
2) vaarallisia jätteitä tai lääkkeitä
3) jauhesammuttimia
4) erityis- tai riskijätteitä
5) käymäläjätteitä
6) nestemäisiä jätteitä, lukuun ottamatta biojätettä
7) hiekoitushiekkaa tai maa-aineksia
8) rakennus- ja purkujätteitä
9) esineitä tai aineita, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia saattavat aiheuttaa vaaraa tai työturvallisuusriskin tyhjentäjälle, jätteen tuojalle, jäteastiaa käsitteleville tai jätteenkäsittelijälle
10) aineita tai esineitä, jotka voivat vahingoittaa jäteastiaa tai jäteautoa tai vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormaamista tai purkamista
11) suuria määriä puutarhajätettä tai risuja

Kohdissa 1–11 tarkoitettujen jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä on noudatettava erikseen annettuja säännöksiä sekä viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Kauttaaltaan kytemätöntä ja kylmää tuhkaa ja nokea voi laittaa loppujätteen jäteastiaan tiiviiseen ja kestävään pakkaukseen pakattuna. Jätteenhaltijalla on vastuu varmistaa, että tuhka on täysin jäähtynyttä.

Jäteastioiden tyhjennysvälit:

Loppujäteastian tyhjennysväli voi olla korkeintaan 4 viikkoa, jos kiinteistöllä ei kompostoida biojätettä (ruokajäte). Jos biojäte (ruokajäte) kompostoidaan ja kompostoinnista on tehty ilmoitus Kymen jätelautakunnalle, tyhjennysväli voi olla korkeintaan 12 viikkoa.

Kuljetusteknisesti mahdollisia loppujäteastian tyhjennysvälejä ovat 2, 4, 6, 8 ja 12 viikkoa.

Tyhjennysvälin tulee olla sellainen, että jätteet mahtuvat jäteastiaan ja kansi menee kiinni.

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit koskevat myös vapaa-ajan asuntoja kesäkaudella tai ympärivuotisesti käytettäviä vapaa-ajanasuntoja ympärivuotisesti.

Jäteastioiden pesu ja kunnossapito

Jäteastian puhdistaminen ja kunnossapito ovat jäteastian haltijan vastuulla. Loppujäteastiat on pestävä vähintään kerran vuodessa.

Kaikki jäteastioita koskevat säädökset löydät Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä.

Jäteastian sijoittaminen kiinteistölle

Jäteastia tulee sijoittaa kiinteistölle tai tulotien varteen. Mikäli kiinteistöllä ei ole keräyspaikaksi soveltuvaa paikkaa, on keräyspaikka järjestettävä muuhun soveltuvaan paikkaan kiinteistön välittömään läheisyyteen. Mikäli alue, jolle jäteastia sijoitetaan, ei ole jäteastian haltijan omistuksessa tai hallinnassa, jäteastian sijoittamiseen on oltava maa-alueen omistajan tai haltijan suostumus.

Ajoväylä

Kiinteistölle vievän ajoväylän tulee kantaa jäteauton paino ja olla riittävän väljä. Väylän on oltava vähintään 4 metriä leveä. Ajoväylän kaltevuus tulee olla sellainen, että väylä on liikennöitävissä kaikkina vuodenaikoina ja kaikissa keliolosuhteissa tavanomaisella pakkaavalla jäteautolla.

Mikäli yksityistiellä on painorajoitus, mutta jätteenkuljetus sallitaan kiinteistöille, tulee jätteenkuljetuksia varten olla lisäkyltti, että huoltoajo on sallittu tai vaihtoehtoisesti antaa jätteenkuljetusyritykselle kirjallinen lupa ajaa painorajoitetulla tiellä.

Keräyspaikka

Jäteastiat on sijoitettava tyhjennystä varten siten, että jäteauto pääsee esteettömästi ja turvallisesti mahdollisimman lähelle, enintään 10 metrin etäisyydelle astioista.

Jäteastiat on sijoitettava tasaiselle, vaakasuoralle, kulutusta kestävälle ja astioiden siirtoon sopivalle kantavalle alustalle. Jäteastian haltijan on huolehdittava siitä, etteivät jäteastiat pääse siirtymään paikoiltaan ja että astioiden kannet pysyvät kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Jäteastioiden siirtoväylät

Alueiden ja väylien, joilla jäteastioita siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava jäteastioille johtavan kulkuväylän ja jätteen keräyspaikan kunnosta ja puhtaanapidosta. Lumen auraus ja liukkauden torjunta on hoidettava siten, että jäteastiat voidaan turvallisesti siirtää tyhjennettäviksi.

Kaikki jäteastioiden sijoittamista koskevat säädökset löydät Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksistä.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25.5. pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja liitteineen löytyy Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta. Yleisimpien astiakokojen tyhjennysmaksut sekä muut palvelut ja lisävelvoitukset löydät myös hinnastostamme.

Ohessa yleisimmät astiakohtaiset loppujätteen tyhjennyshinnat Pyhtäälle:

Tyhjennysmaksut 1.7.2023 alkaen:€/tyhjennys*
loppujäte 140 l5,60
loppujäte 240 l7,40
loppujäte 300-3909,40
loppujäte 600-660 l11,95
 *hinnat sisältävät kuljetus- ja käsittelymaksun sekä arvonlisäveron (24 %). Taksataulukko kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Huom. Jos jäteastiaa ei löydy tai se on tyhjä jätteenkuljettajan tullessa paikalle, veloitetaan käynnistä taksan mukainen hukkanoutomaksu.

Lähetimme 16.6.2023 kirjeet tulevista tyhjennyksistä omakotiasukkaille ja mökkiläisille, jotka ovat ilmoittaneet meille jäteastiatietonsa.