Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esityksestä 26.11.2020, että Pyhtäällä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023.

Kuljetukset järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte, jolle kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät ja jonka osakas kunta on.

Kuljetusjärjestelmän muutos perustuu julkishallinnolliseen päätökseen, joten kiinteistön haltijoiden ei tarvitse irtisanoa nykyisiä jätteenkuljetussopimuksia. Nämä sopimukset päättyvät automaattisesti 30.6.2023. Jos kiinteistön haltija on vuokrannut jäteastian yksityiseltä yritykseltä, tulee hänen itse sopia yrityksen kanssa, jatketaanko astian vuokrasopimusta vai ei.

Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä jätteenkuljetukseen

Jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisesti jokaisen asuinkiinteistön tulee liittyä järjestettyyn loppujätteenkuljetukseen sillä alueella, jossa kiinteistö sijaitsee. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

Jätehuollon voi järjestää joko hankkimalla kiinteistölle oman jäteastian tai sopimalla naapureiden kanssa yhteisen jäteastian käytöstä (ns. kimppa) sekä ilmoittamalla jäteastian/kimpan tiedot Kymenlaakson Jätteelle. Saariston asukkaita varten on lisäksi perustettu lukollisia yhteisastioita.

Taajamien taloyhtiöissä pitää lisäksi olla jätehuoltomääräysten mukaiset jäteastiat biojätteille ja pakkausjätteille (muovi, lasi, kartonki, metalli). Biojätteet on lajiteltava kaikilla vähintään 3 asunnon kiinteistöillä ja pakkausjätteet kaikilla vähintään 5 asunnon kiinteistöillä.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukset koskevat loppujätteitä (=sekajäte) sekä lähinnä taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteitä. Kuljetukset eivät koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25.5. pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja liitteineen löytyy Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta. Tyhjennysmaksut löytyvät myös hinnastostamme.