Kymen jätelautakunta päätti Pyhtään kunnan esityksestä 26.11.2020, että Pyhtäällä siirrytään kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen 1.7.2023.

Kuljetukset järjestää ja laskuttaa Kymenlaakson Jäte, jolle kunta on siirtänyt jätehuollon palvelutehtävät.

Kuljetusjärjestelmän muutos perustuu julkishallinnolliseen päätökseen, joten kiinteistön haltijoiden ei tarvitse irtisanoa nykyisiä jätteenkuljetussopimuksia. Nämä sopimukset päättyvät automaattisesti 30.6.2023. Jos kiinteistön haltija on vuokrannut jäteastian yksityiseltä yritykseltä, tulee hänen itse sopia yrityksen kanssa, jatketaanko astian vuokrasopimusta vai ei.

Jokaisen asuinkiinteistön on liityttävä jätteenkuljetukseen

Jätelain mukaisesti jokaisen asuinkiinteistön tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen sillä alueella, jossa kiinteistö sijaitsee. Velvollisuus koskee sekä vakituisia että vapaa-ajan asuntoja.

Jätehuollon voi järjestää joko hankkimalla kiinteistölle oman jäteastian tai sopimalla naapureiden kanssa yhteisen jäteastian käytöstä (ns. kimppa). Saariston asukkaita varten on lisäksi perustettu lukollisia yhteisastioita.

Kymenlaakson Jätteen kuljetukset koskevat loppujätteitä (=sekajäte) sekä lähinnä taloyhtiöiden bio- ja pakkausjätteitä. Kuljetukset eivät koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan.

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7.2023 alkaen päättää Kymen jätelautakunta toukokuussa. Jätelautakunta tiedottaa kokouksistaan nettisivuillaan.

Linkit tyhjennyshinnastoihin lisätään tälle sivulle heti, kun ne on julkaistu.

Jäteastioiden tyhjennykset laskutetaan takautuvasti kolmen kuukauden välein.