Pyhtään taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi 1.7.2023 alkaen. Muutos ei koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan. Tältä sivulta löydät ohjeet taloyhtiön jäteastiatietojen ilmoittamiseen sekä tietoa kuljetusten valmistelusta, jätehuollon järjestämistä koskevista velvoitteista ja tyhjennysmaksuista.

Huom. 1.7. lähtien päivitämme uusimmat tiedot käynnistyvistä kuljetuksista erilliselle infosivulle.

Isännöitsijä, oletko ilmoittanut jäteastiatiedot?

Kuljetusten suunnittelua varten taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjäteastioista (jätelajit, astioiden koot ja tyhjennysvälit) on kerätty tietoja Pyhtään isännöitsijöille syksystä 2022 asti. Tietoja on saatu monista taloyhtiöistä, mutta niitä myös puuttuu yhä. Isännöitsijöiden kannattaa ilmoittaa puuttuvat tiedot mahdollisimman pian.

Jos taloyhtiön jäteastiat sijaitsevat lukkojen takana (esim. lukittu jätetila, portti, puomi), isännöitsijän tulee ilmoittaa myös siitä.

Taloyhtiön asukkaat eivät voi ilmoittaa tietoja Kymenlaakson Jätteelle. Jos taloyhtiön jätepisteeltä puuttuu jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita heinäkuun jälkeen, asukkaat voivat ottaa yhteyttä isännöitsijäänsä.

Huom! Jäteastioiden tyhjennysrytmin laskenta joudutaan aloittamaan heinäkuussa ”nollasta”, kun uudet tyhjennysreitit otetaan käyttöön. Tämän vuoksi ensimmäiset tyhjennykset voivat aikaistua tai myöhästyä totutusta.

Jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä löytyy lisätietoa usein kysytyistä kysymyksistä.

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräykset ovat jo vuosien ajan velvoittaneet taloyhtiöitä keräämään erikseen bio- ja pakkausjätteet. Taloyhtiöissä pitäisi siis jo olla vaaditut jäteastiat. Jos taloyhtiössä ei vielä ole kaikkia jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita, isännöitsijän kannattaa hoitaa asia nyt kuntoon.

JätelajiKiinteistöt
Loppujätekaikki asuinkiinteistöt
Biojäteasuntoja 3 tai enemmän*
Muovipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Kartonkipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Lasipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Pienmetalliasuntoja 5 tai enemmän*
Paperijätelain mukaisesti
* vain taajamissa sijaitsevat asuinkiinteistöt

Isännöitsijä, huolehdithan jäteastiat heinäkuuksi!

Tietojen ilmoittamisen lisäksi isännöitsijän tulee järjestää tarvittavat jäteastiat kiinteistölle ennen kuljetusten alkamista. Jos nykyiset jäteastiat ovat vuokralla yksityiseltä yritykseltä tai kuuluneet tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta. Nykyiset astiavuokrasopimukset eivät siirry Kymenlaakson Jätteelle.

Jätehuoltomääräysten mukaisesti taloyhtiön kaikki jäteastiat pitää merkitä kerättävän jätelajin ilmoittavalla tekstitarralla. Kymenlaakson Jätteeltä tilatut jäteastiat ovat valmiiksi tarroitettuja. Muualta hankittujen jäteastioiden tarroittaminen kuuluu taloyhtiölle. Tarrat voi tilata maksutta sähköisestä asiointipalvelustamme (lajitteluneuvonta-lomake).

Isännöitsijöiden tulee myös huolehtia taloyhtiöiden asukkaiden ohjeistamisesta, jotta jäteastioita osataan käyttää ja täyttää oikein. Nettisivuiltamme voi ladata maksutta A4-kokoisia lajitteluohjeita asukkaille jaettavaksi ja taloyhtiön jätepisteelle kiinnitettäväksi.

Jätepisteen mitoitus ja astiatarrat

Ohjeita jätepisteen, jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoittamiseen sekä jäteastioiden merkitsemiseen.

Lue lisää

Lajitteluohjeet asukkaille

Esitteitä ja oppaita asukkaiden ohjeistamiseen vapaasti jaettavaksi ja tulostettavaksi.

Lue lisää

Jäteastioiden tyhjennysmaksut

Kymen jätelautakunta on päättänyt 25.5. pitämässään kokouksessa jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7. alkaen. Kokouspöytäkirja liitteineen löytyy Kymen jätelautakunnan omilta sivuilta. Yleisimpien astiakokojen tyhjennysmaksut eri jätejakeille sekä muut palvelut ja lisävelvoitukset löydät myös hinnastostamme.

Ohessa yleisimmät astiakohtaiset tyhjennyshinnat Pyhtäälle:

Tyhjennysmaksut 1.7.2023 alkaen:€/tyhjennys*
loppujäte 240 l7,40
loppujäte 600-660 l11,95
biojäte 140 l4,25
biojäte 240 l5,80
muovipakkaukset 140-240 l4,00
muovipakkaukset 300-660 l4,50
muovipakkaukset 300-660 l4,10
kartonki 300 – 660 l5,00
lasipakkaukset 140-240 l5,70
pienmetalli 140-240 l5,70
 *Loppu- ja biojätteiden tyhjennyshinnat sisältävät kuljetus- ja käsittelymaksun sekä alv:n (24 %). Pakkausjätteiden tyhjennyshinnat sisältävät kuljetusmaksun ja alv:n (24 %). Taksataulukko kokonaisuudessaan löytyy täältä.