Kymen jätelautakunta on kuuluttanut 28.4. esityksen jäteastioiden tyhjennyshinnoiksi. Lue lisää täältä.

Pyhtään taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi 1.7.2023. Muutos ei koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan. Kuljetusten piiriin on tulossa noin 80 taloyhtiötä.

Kuljetusten suunnittelua varten taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjäteastioista (jätelajit, astioiden koot ja tyhjennysvälit) on kerätty tietoja Pyhtään isännöitsijöille syksystä 2022 asti. Tietoja on saatu monista taloyhtiöistä, mutta niitä myös puuttuu yhä. Isännöitsijöiden kannattaa ilmoittaa puuttuvat tiedot mahdollisimman pian, jotta jätteenkuljetukset käynnistyisivät sujuvasti. Taloyhtiön asukkaat eivät voi ilmoittaa tietoja Kymenlaakson Jätteelle. Jos taloyhtiön jätepisteeltä puuttuu jätehuoltomääräysten edellyttämiä jäteastioita heinäkuun jälkeen, asukkaat voivat ottaa yhteyttä isännöitsijäänsä.

Huom! Jäteastioiden tyhjennysrytmin laskenta joudutaan aloittamaan heinäkuussa ”nollasta”, kun uudet tyhjennysreitit otetaan käyttöön. Tämän vuoksi ensimmäiset tyhjennykset voivat aikaistua tai myöhästyä totutusta.

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet

JätelajiKiinteistöt
Loppujätekaikki asuinkiinteistöt
Biojäteasuntoja 3 tai enemmän*
Muovipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Kartonkipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Lasipakkauksetasuntoja 5 tai enemmän*
Pienmetalliasuntoja 5 tai enemmän*
Paperijätelain mukaisesti
* vain taajamissa sijaitsevat asuinkiinteistöt

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteista on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Jäteastioista ja niiden tyhjennysväleistä löytyy lisätietoa usein kysytyistä kysymyksistä.

Isännöitsijä, huolehdithan taloyhtiön jäteastioista!

Kiinteistön haltijan / isännöitsijän tulee järjestää tarvittavat jäteastiat kiinteistölle. Jos nykyiset jäteastiat ovat vuokralla yksityiseltä yritykseltä tai kuuluneet tyhjennyshintaan, asiakkaan tulee itse sopia vuokrasopimuksen mahdollisesta jatkamisesta. Nykyiset astiavuokrasopimukset eivät siirry Kymenlaakson Jätteelle.

Jätepisteen mitoitus ja astiatarrat

Ohjeita jätepisteen, jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoittamiseen sekä jäteastioiden merkitsemiseen.

Lue lisää

Lajitteluohjeet asukkaille

Esitteitä ja oppaita asukkaiden ohjeistamiseen vapaasti jaettavaksi ja tulostettavaksi.

Lue lisää

Esitys jäteastioiden tyhjennyshinnoiksi

Kymen jätelautakunta on 28. huhtikuuta kuuluttanut esityksen jäteastioiden tyhjennysmaksuiksi 1.7. alkaen ja asettanut taksaesityksen julkisesti nähtäville verkkosivuilleen. Taksaluonnoksesta on mahdollista lausua kirjallinen mielipide jätelautakunnalle 28.4.-12.5. välisenä aikana. Jätelautakunta päättää taksoista kokouksessaan 25. toukokuuta.

Ohessa esitykset yleisimmistä astiakohtaisista tyhjennyshinnoista Pyhtäälle:

Taksaesitys 1.7.2023 alkaen:€/tyhjennys*
loppujäte 240 l7,40
loppujäte 600-660 l11,95
biojäte 140 l4,25
biojäte 240 l5,80
muovipakkaukset 140-240 l4,00
muovipakkaukset 300-660 l4,50
muovipakkaukset 300-660 l4,10
kartonki 300 – 660 l5,00
lasipakkaukset 140-240 l5,70
pienmetalli 140-240 l5,70
 *Loppu- ja biojätteiden tyhjennyshinnat sisältävät kuljetus- ja käsittelymaksun sekä alv:n (24 %). Pakkausjätteiden tyhjennyshinnat sisältävät kuljetusmaksun ja alv:n (24 %). Taksataulukkoluonnos kokonaisuudessaan löytyy täältä.