Pyhtään taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset siirtyvät Kymenlaakson Jätteen järjestämäksi 1.7.2023. Muutos ei koske paperinkeräystä eli sen kuljetukset säilyvät ennallaan.

Taloyhtiöiden loppu-, bio- ja pakkausjäteastioista on lähetetty kyselyt Pyhtään isännöitsijöille syksyllä 2022. Tietoja on saatu vasta osasta taloyhtiöitä. Isännöitsijän tulee ilmoittaa tiedot hyvissä ajoin, jotta taloyhtiön jäteastioiden tyhjennyksiin ei tulisi katkoksia.

Isännöitsijä voi ilmoittaa tiedot taloyhtiön jäteastioista nettilomakkeella.

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteet

Biojätteet tulee lajitella kaikilla taajamien kiinteistöillä, joissa on asuntoja 3 tai enemmän.

Lasipakkauksille, muovipakkauksille, kartongille ja metallille tulee olla omat keräysastiat kaikilla taajamien kiinteistöillä, joissa on asuntoja 5 tai enemmän.

Loppujäte tulee kerätä kaikilta asuinkiinteistöiltä.

Paperinkeräys tulee lisäksi järjestää taloyhtiöissä jätelain mukaisesti.

Jätteiden lajittelu- ja keräysvelvoitteista on säädetty Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Neuvomme mielellämme taloyhtiön jätepisteen järjestelyjen suunnittelussa. Palveluneuvojamme Taina Gadding, taina.gadding(at)kymenlaaksonjate.fi, neuvoo jäteastioiden ja tyhjennysvälien mitoituksessa.

Jätteenkuljetusten hinnastot

Jäteastioiden tyhjennysmaksut 1.7.2023 alkaen päättää Kymen jätelautakunta toukokuussa. Linkit tyhjennyshinnastoihin lisätään tälle sivulle, kun ne on julkaistu.