Kymenlaakson Jäte-konsernin toimintapolitiikka perustuu yrityksen arvoihin, strategiaan ja päämääriin.

Kymenlaakson Jäte -konsernina huolehdimme alueemme asukkaiden ja muiden asiakkaidemme jätehuollon asianmukaisesta toteuttamisesta. Olemme luotettava jäteyhtiö lähellä asukkaita ja asiakkaita. Tarjoamme kaikille asiakkaillemme vastuullisia ja kokonaisvaltaisia palveluja elinympäristömme parhaaksi.

Pidämme huolta palvelutarjonnan selkeydestä ja hyvästä asiakaskokemuksesta. Kehitämme palveluja ja uudistamme toimintamalleja kohti jäte- ja materiaalivirtojen kokonaisvaltaista hallintaa. Parannamme jätteenkäsittelyn arvoketjuja suunnitelmallisesti. Vahvistamme toimialueemme elinvoimaa yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Panostamme asiakaspalveluun, viestintään ja neuvontaan niin, että asukkaille ja asiakkaillemme on tarjolla riittävästi tietoa jätehuollon palveluista ja jätteiden ympäristövaikutuksista. Viestintämme on avointa ja ajantasaista.

Henkilöstön hyvinvointi, työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen sekä työturvallisuus ovat meille tärkeitä. Tavoitteenamme on turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö. Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön ammatillista osaamista sekä tietoisuutta työnsä vaikutuksista ympäristöön sekä työhön liittyvien turvallisuus- ja terveysvaarojen sekä -haittojen ehkäisyyn.

Kestävyyden ja vastuullisuuden kaikki näkökulmat ovat sisäänrakennettuna toimintaamme, panostamme ympäristönäkökulmien lisäksi yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin näkökulmiin. Haluamme edistää kierrätystä ja kiertotaloutta sekä hillitä ilmastonmuutosta käytössämme olevin keinoin. Sitoudumme toiminnastamme syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuvaan vähentämiseen. Noudatamme ja seuraamme lainsäädäntöä sekä viranomaisten vaatimuksia ja toimimme meille myönnettyjen lupien mukaisesti.

Olemme päämäärätietoisia ja seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista. Tavoitteiden saavuttamiseksi ja sitovien velvoitteiden täyttämiseksi yhtiössämme noudatetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää.

Konsernin johto ja henkilökunta sitoutuvat tähän toimintapolitiikkaan ja toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Hyväksytty Kymenlaakson Jäte Oy:n hallituksen kokouksessa 19.12.2023