Alueellisena jäteyhtiönä huolehdimme asiakkaidemme jätehuollon asianmukaisesta toteuttamisesta asiakasvaatimukset sekä ympäristö- ja terveysnäkökohdat huomioiden.

Olemme lähellä asiakasta olemalla toimialueemme jätehuollon asiantuntija ja kehittäjä.

Ympäristövastuun kantaminen, resurssiviisas toiminta ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat ajattelumme kulmakiviä. Pyrimme jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ympäristökasvatuksen avulla. Sitoudumme toiminnastamme syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen.

Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme henkilöstön hyvinvointia. Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön ammatillista osaamista sekä tietoisuutta työnsä vaikutuksista ympäristöön. Olemme suunnitelmallisia sekä päämäärätietoisia ja seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista.

Parannamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla monipuolisia jätehuoltopalveluja, työmahdollisuuksia ja materiaalivirtoja uusien käsittelypalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiössämme toteutetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää.

Yhtiön johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet tähän toimintapolitiikkaan ja yhtiömme toiminnan jatkuvaan parantamisen.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan kokouksessaan 1.11.2017.