Kunnallisena jäteyhtiönä huolehdimme alueemme asukkaiden ja muiden asiakkaidemme jätehuollon asianmukaisesta toteuttamisesta. Otamme toiminnassamme huomioon asiakasvaatimukset sekä ympäristö- ja kustannustehokkuusnäkökohdat.

Olemme lähellä asiakasta olemalla toimialueemme jätehuollon asiantuntija ja kehittäjä. Vastuullisuus, avoin tiedotus ja vuorovaikutus sidosryhmiemme kanssa ovat meille tärkeitä. Tuotamme monipuoliset ja helposti saavutettavat jätehuoltopalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Turvaamme palvelut kaikille asiakkaille myös tulevaisuudessa. Ohjaamme vastaanottamamme materiaalit kierrätykseen ja hyötykäyttöön. Hyödyntämismahdollisuutta vailla olevat jätteet loppusijoitamme riskittömästi.  Uudistamme rohkeasti toimintatapojamme jatkuvasti tehokkaammiksi ja vähemmän ympäristöä kuormittaviksi sekä sovellamme parhaita käyttökelpoisia tekniikoita.

Ympäristövastuun kantaminen, resurssiviisas toiminta ja ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö ovat ajattelumme kulmakiviä. Pyrimme jätteen määrän vähentämiseen ympäristökasvatuksen avulla. Sitoudumme toiminnastamme syntyvien haitallisten ympäristövaikutusten jatkuvaan pienentämiseen.

Panostamme työturvallisuuteen ja edistämme henkilöstön hyvinvointia. Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstön ammatillista osaamista sekä tietoisuutta työnsä vaikutuksista ympäristöön. Olemme suunnitelmallisia sekä päämäärätietoisia ja seuraamme säännöllisesti tavoitteidemme toteutumista.

Parannamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tarjoamalla monipuolisia jätehuoltopalveluja, yhteistyömahdollisuuksia ja materiaalivirtoja uusien käsittelypalvelujen kehittämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi yhtiössämme toteutetaan ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien mukaista laadunhallinta- ja ympäristöjärjestelmää.

Yhtiön johto ja henkilökunta ovat sitoutuneet tähän toimintapolitiikkaan ja yhtiömme toiminnan jatkuvaan parantamisen.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt tämän toimintapolitiikan kokouksessaan 20.12.2020.