Kymenlaakson Jäte kilpailuttaa syksyllä jätteenkuljetuksia, jotka jäivät kesken konkurssin tehneeltä Jätehuolto Laineelta

Kuljetukset hoidetaan suorahankintana siihen asti kun uudet urakat alkavat Kymenlaakson Jäte Oy kilpailuttaa tulevana syksynä neljä jätteenkuljetusurakkaa, jotka jäivät kesken helmikuussa konkurssin tehneeltä Jätehuolto Laine Oy:ltä. Uusien urakoiden on tarkoitus alkaa syksyllä 2024. Jätehuolto Laine toimi urakoitsijana yhteensä kuudessa Kymenlaakson Jätteen kuljetusurakassa. Niistä kahden sopimuskausi oli päättymässä jo tulevana kesänä. Molemmat päättymässä olleet urakat kilpailutettiin …

Kuorma-autoalalle syntyi sopu – lakosta aiheutuneita viiveitä tyhjennyksissä kurotaan vielä kiinni

Jäteastioita tyhjennetään myös tulevana lauantaina, ja Kotkaan on nyt saatu lisäkalustoakin ruuhkan purkamiseen Kuorma-autoalan tänään alkavaksi ilmoitettu uusi lakko peruuntui, joten Kotkan, Kouvolan ja Iitin jätteenkuljetuksissa on päästy purkamaan edellisestä (15.2.–21.2. kestäneestä) lakosta syntyneitä viiveitä. Kotkassa edellinen lakko pysäytti viikoksi kaikkien asuinkiinteistöiltä kerättävien jätteiden eli loppu-, bio- ja pakkausjätteiden kuljetukset. Kouvolassa ja Iitissä lakon aikana tyhjentämättä …

Kuljetusalan lakko päättyi – lakon aiheuttamat viiveet jäteastioiden tyhjennyksissä jatkuvat

Eniten viivettä on tällä hetkellä Kotkan loppu- ja muovijätteiden tyhjennyksissä Kuorma-autoalan lakon vuoksi Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä viivästyneitä jäteastioiden tyhjennyksiä on alettua kiriä kiinni tällä viikolla. Jätteenkuljetukset käynnistyivät keskiviikkoaamuna lakon päätyttyä edellisenä yönä. Viikon kestäneen lakon aikana tyhjentämättä jäi Kotkassa valtaosa asuinkiinteistöjen jäteastioista. Kouvolassa ja Iitissä tyhjentämättä jäivät biojäteastiat. Viiveet jatkuvat vielä pitkään – eniten …

Jäteastioiden tyhjennykset käynnistyivät lakon jälkeen – viiveitä on kuitenkin odotettavissa

Asukkaat voivat jouduttaa tyhjennyksiä huolehtimalla siitä, etteivät jäteastiat jäädy maahan tai kannet ja jätteet kiinni astioihin Auto- ja kuljetusalan 15.2. alkanut lakko päättyi viime yönä 21.2.2023. Lakon vuoksi Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä viivästyneitä jäteastioiden tyhjennyksiä on alettu kiriä kiinni tänään keskiviikkoaamuna 22.2. Työtä on paljon etenkin Kotkassa, jossa valtaosa kaikkien asuinkiinteistöjen jäteastioista jäi tyhjentämättä viikon …

Kuljetusalan lakko ja urakoitsijan konkurssi viivästyttävät jätteenkuljetuksia Kouvolassa ja Iitissä

Taajamissa viiveet koskevat bio- ja pakkausjätteitä ja haja-asutusalueilla noin 2000 asuinkiinteistön loppujätteitä Lakon aiheuttamat häiriöt Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa biojäteastioiden tyhjennyksiin Kouvolassa ja Iitissä. Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana Kouvolassa ja Iitissä kuljetuksia hoitava yritys kuuluu lakon piiriin. Taloyhtiöiden biojäteastiat jäävät siksi tyhjentämättä lakon aikana. Urakoitsijan konkurssista johtuvat häiriöt Lakon lisäksi viivettä Kouvolan …

Kuljetusalan lakko viivästyttää jäteastioiden tyhjennyksiä Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä

Lakon lisäksi viivettä kuljetuksiin tuo jäteastiatyhjennysten siirtyminen konkurssin tehneeltä kuljetusurakoitsijalta muille kuljetusyrityksille Auto- ja kuljetusalan keskiviikkona 15.2. alkanut lakko vaikuttaa huomattavasti jäteastioiden tyhjennyksiin Kymenlaakson Jätteen toimialueella erityisesti Kotkassa, Kouvolassa ja Iitissä. Kaksi Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana jätteenkuljetuksia hoitavaa yritystä kuuluu lakon piiriin. Kotkassa kaikkien jätejakeiden jäteastioita voi jäädä tyhjentämättä lakon aikana. Kouvolassa ja Iitissä lakko vaikuttaa …

Jäteastioiden tyhjennysvälejä pidennetään tilapäisesti Kouvolan ja Iitin haja-asutusalueilla

Tyhjennysvälit pidentyvät 2 viikosta 4 viikkoon noin 2000 asuinkiinteistöllä poikkeustilanteen vuoksi Asukkaiden loppujäteastioiden tyhjennysväleihin tulee tilapäisiä pidennyksiä Kouvolan ja Iitin haja-asutusalueilla poikkeustilanteen vuoksi. Alueen kuljetusurakoitsija vaihtuu, koska Kymenlaakson Jäte Oy:n urakoitsijana toiminut jätteenkuljetusyritys on jättänyt konkurssihakemuksen eikä enää kykene hoitamaan jäteastioiden tyhjennyksiä urakkasopimusten mukaisesti. Tyhjennysvälien pidennykset koskevat noin 2000 asuinkiinteistöä, joissa on 2 viikon tyhjennysväli. …

Kuljetusurakoitsija vaihtuu useilla jätteenkuljetusalueilla poikkeustilanteessa

Poikkeustilanne johtuu siitä, että kuntien jätelaitosten urakoitsijana toimineen Jätehuolto Laine Oy:n valmius selviytyä urakkasopimusten mukaisista velvoitteista on heikentynyt ja yritys on jättänyt konkurssihakemuksen. Yritys on hoitanut jätteenkuljetuksia Kymenlaakson Jätteen urakoitsijana useilla urakka-alueilla. Näissä urakoissa kuljetusyritys nyt vaihtuu. Asukkaiden ei tarvitse kantaa huolta jätteenkuljetuksista. Kymenlaakson Jäte huolehtii asukkaiden palvelujen jatkumisesta. Kymenlaakson Jäte on alkanut järjestellä jätteenkuljetuksia …

Jäteastioiden tyhjennysmaksuja alennetaan Kotkassa – perusmaksusta erillinen lasku

Asuntokohtainen perusmaksu laskutetaan Kotkassa tästä vuodesta alkaen erillisenä laskuna Loppujäteastioiden, biojäteastioiden sekä muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshinnat alenevat Kotkassa 1.2.2023 alkaen. Tyhjennyshintoja voitiin laskea, koska jäteastioiden tyhjennysmaksuista poistuvat tänä vuonna sekä perusmaksun että lautakuntamaksun osuudet, jotka molemmat siirtyvät erilliseen, kerran vuodessa laskutettavaan perusmaksuun. Tyhjennyshintojen muutokset yleisimmän kokoisissa jäteastioissa jätelajeittain: Loppujäte Loppujäteastian koko maksu 31.1.2023 saakka, €/tyhjennyskerta* maksu …

Biojäteastioiden tyhjennysmaksuja alennetaan Kouvolassa ja Iitissä lajittelun lisäämiseksi

Loppujätteiden ja pakkausjätteiden tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan Biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat Kouvolassa ja Iitissä helmikuussa. Yleisimmän kokoisten 120–240 litran biojäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat 1,80 eurolla eli noin 20 %. 140 litran biojäteastian tyhjennys maksaa helmikuun alusta lähtien 5,90 euroa ja astetta kookkaamman 240 litran astian tyhjennyshinta puolestaan 7,20 euroa. Tyhjennyshintojen muutokset yleisimmän kokoisissa biojäteastioissa: Biojäteastian koko maksu 31.1.2023 …